16.07.2024
Svátek má:
Luboš
Bezpečnost
oficiální stránky obce
oficiální stránky obce

Kaple Nejsvětější Trojice

Vytvořeno (upraveno): 2019-08-05
Autor: Leona Plíšková

Kaple Nejsvětější Trojice byla postavena r. 1857. Dříve na tomto místě stála malá kaplička jako zvonička.
Díky spoluobčanům J. Fialovi, Fr. Kulhánkovi, J. Doležalovi a Táborskému byla nynější kaple postavena.
Plány zhotovil otec Táborského a stavbu pak stavil od jara do podzimu. O císařském posvícení byla kaple vysvěcena.


Varhany byly pořízeny z Jevišovic (ze zámecké kaple), ale hrály špatně. Když se rozbily, byly koupeny nové od firmy Mölzer z Kutné Hory za 500 zlatých (peníze se vybraly ve sbírce). Varhany byly membraniové soustavy, trpěly však vlivem povětrnosti a největší újmy se jim dostalo, když byly všechny větší cínové píšťaly odebrány ve světové válce k válečným účelům.


Křížová cesta (staré obrazy) pocházela z Běhařovic. Byla řemeslně malovaná a nahrazena novou, která byla darem od slatinského hostinského Jos. Zadražila.


Starý oltář byl koupen z jevišovické zámecké kaple, nový byl postaven r. 1919 z peněz vybraných ve sbírkách.
U kaple stával dřevěný kříž, který byl r. 1902 nahrazen, jako památka na scelování pozemků a jako díkůvzdání, křížem kamenným.


Přípravné práce začaly už v r. 1898. Sádovce a mezníky vozil tehdejší starosta z Klučovské hory od Třebíče. Jeden z nich, s letopočtem 1898, byl umístěn před kaplí.
V roce 1935 daroval J. Kulhánek malovaná okna a Anna Mandátová dvě korouhve.


Kaple byla několikrát opravována. Generální oprava byla provedena začátkem 90. let minulého století. Zajistila se statika stavby, vyměňoval se kůr a opravovala se střecha a fasáda. V roce 1999 byl restaurován obraz Nejsvětější Trojice a kříž uvnitř kaple i před ní.
V roce 2012 byla kaple nově vymalována, v roce 2013 do ní byly pořízeny nové lavice a v roce 2016 byla opravena spodní část fasády.