Znaky obce

Vytvořeno (upraveno): 2009-12-23
Autor: petr rous
Na kamenné desce nad vstupními dveřmi do zámečku jsou vytesány dva erby jeho zakladatelů z roku 1602. Erb s orlicí přeťatou napříč patřil Zikmundu Wolfu Jankowskému z Vlašimi a na Slatině. Druhý erb znázorňuje hákovnici a patřil Elišce Rájecké z Mírova a na Slatině.

Ve staré pečeti měla Slatina cep, radlici a krojidlo. Daunové začali používat jako znak Slatiny pečeť s hlavou ovečky.