Slatina v datech

Vytvořeno (upraveno): 2009-12-23
Autor: petr rous
Celá část stránek pojmenovaná Historie je doslovně citována z publikace RNDr. Milady Horákové "Z historie a života Obce Slatiny", která byla vydána v r. 2002. Zapůjčena byla obecním úřadem. 

Počty žáků v některých školních rocích od r.1889:

Rok:

1890

1896

1917

1921

1930

1935

1940

1945

1949

1955

1959

1970

1975

Žáků:

79

103

80

56

62

76

81

64

34

29

40

29

23

Poznámka:

1920-1945 navštěvovalo měšťanskou školu v Jevišovicích pouze 3-5 dětí.

1948-1949 - škola jednotřídní, povinná docházka do měšťanské školy.

1954-1955 - zřízena osmiletá škola v Biskupicích.

1958-1969 - škola ve Slatině opět dvoutřídní.

1969-1975 - škola znovu jednotřídní.

1975-1976 - škola pro nedostatek dětí uzavřena.

Význačné milníky pro život obce

1901-1906 - byla postavena silnice z Kratochvilky do Slatiny

1906-1912 - ze Slatiny do Střelic. Od Hraniček ji stavěly Střelice

1922 - se začala stavět silnice do Běhařovic, (pro liknavost obecního zastupitelstva a nedostatek financí zůstala nedostavěna).

1923 - prvá pravidelná autobusová linka

1926 - v obci poprvé promítán film

1930 - elektrifikace obce

1936 - zavedení telefonu do obce

1948 - zavedení obecního rozhlasu

1949 - pro školu zakoupen promítací přístroj

1956 - první osobní automobil v obci

1958 - první televizor v obci

1969 - vybudována silnice k Peklu

1996 - rozvod telefonu po celé obci

1999 - plynofikace obce