Druhý ortel smrti pro obec

Osudová chvíle pro obec nastala v neděli 5. května 1945. Z obce se odstěhovala do Jevišovic vojenská týlová jednotka rakouských veteránů, která ve vsi od podzimu budovala barikády; aby ztížila postup blížící se fronty. V panské ků...
Datum: 2009-12-23 | Autor: petr rous 

Prvý ortel smrti pro Slatinu

V r. 1866 táhla krajem pruská armáda. "Prajzi" tábořili na pastvisku nad Biskupicemi směrem ke Kratochvilce. Často si přicházeli do Slatiny koupit nějaký kus dobytka nebo za zábavou. Přinesli harmoniku a tančili s děvčaty, která se jic...
Datum: 2009-12-23 | Autor: petr rous 

O zakladatelce biskupického sirotčince

Josefa Vodová, (1874-1957), řeholní sestra, která pocházela ze Slatiny, založila v Biskupicích sirotčinec. Patřila do řeholního společenství s názvem ,,111. řád sv. Františka pod ochranou sv. Rafaela, archanděla." Sestrám se říkalo...
Datum: 2009-12-23 | Autor: petr rous 

Neznámí dědicové

Před 1. světovou válkou, někdy kolem r. 1912, se ze Slatiny odstěhoval do Ameriky občan Meduna, z nynějšího č. 49. Měl 6 synů a 6 dcer. Dopisoval si se starým p. Jelínkem (dědečkem žijícího p. Viléma Jelínka). Každý rok posílal ...
Datum: 2009-12-23 | Autor: petr rous 

O správci Mayerovi

V r. 1905 koupil slatinský velkostatek Robert Mayer ze Znojma. Měl dva syny. Robert dělal hospodáře velkostatku a Bedřich měl na starosti lesy. Robert bydlel v zámečku s arkádami a Bedřich v novější budově. Protože oba žili rozhazovač...
Datum: 2009-12-23 | Autor: petr rous 

Jak se kočí propadnul, aneb o tajných chodbách pod zámečkem

Psal se rok 1921. V přízemí slatinského zámečku měl svůj byt panský kočí Pospíchal. Ve volných chvílích se věnoval ševcování. Jednou při práci pořádně dupnul nohou a snad přitom i zaklel, protože se pořádně vylekal, co se s...
Datum: 2009-12-23 | Autor: petr rous 

Pomsta hajnému

Staří lidé v minulém století vyprávěli následující příběh, který se prý stal někdy v prvé polovině 19. století. V době, kdy se na Roudnici těžila železná ruda, vznikla před Újezdem hornická osada Františkov - Francerdorf. Do...
Datum: 2009-12-23 | Autor: petr rous 

O podivné návštěvě

Událost se stala ve Slatině někdy v polovině 19. století. Bylo právě poledne. V jednom domku chudá vdova zrovna připravovala oběd, když tu náhle na ni zavolal její asi osmiletý synek: "Mámo, táta stojí ve dveřích!" Ale matka nikoho ...
Datum: 2009-12-23 | Autor: petr rous 

O selském povstání v r.1821

Koncem 18. a v 1. polovině 19. století značně trpěli sedláci robotou. Často své statky opouštěli. Pololáníci, kterých bylo ve Slatině v r. 1776 šestnáct a čtvrtláníci museli odvádět vrchnosti mnoho různých poplatků v penězích ...
Datum: 2009-12-23 | Autor: petr rous 
<< <
-1-
> >>