zastupitelstvo

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Slatina Starosta obce Slatina svolává zasedání zastupitelstva obce Slatina na čtvrtek 12.8.2010 v 17.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu. Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatřen...
Datum: 2010-08-05 | Autor: roznovska 

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Slatina

                         S V O L Á N Í     Z A S E D Á N Í    ZA S T U P I T E L S T V A Starosta ...
Datum: 2010-05-19 | Autor: roznovska 

Oznámení o době a místě konání voleb

Oznámení odobě a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Starosta Úřadu obce Slatina podle § 15 odst.1 zák.č.247/1995 Sb., o volbách do Poalanecké sněmovny Parlamentu České republiky a o změně a dopln...
Datum: 2010-05-19 | Autor: roznovska 

záměr

Záměr Obce Slatina Prodej pozemku par.č.165 o výměře 3m2. Na uvedeném pozemku stojí nemovitost č.p.118 Lubomír Mandát starosta      
Datum: 2010-04-29 | Autor: petr rous 

Návrh závěrečného účtu obce Slatina za rok 2009

Dokument můžete stáhnout zde.
Datum: 2010-04-19 | Autor: petr rous 

Záměr obce

Záměr Obec Slatina pronajme nebytové prostory, bývalého obchodu Slatinka Lubomír Mandát Starosta obce Záměr Obec Slatina vymění pozemek parcela St.26/1 o výměře 182 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) za parcelu St.26/5 o výmě...
Datum: 2010-04-19 | Autor: petr rous 

Jmenování zapisovatele

Ve Slatině dne 15.4.2010 Jmenování zapisovatele   Podle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů .(§14e odst. 7 zákona)     jmenuji    ...
Datum: 2010-04-15 | Autor: petr rous 

Oznámení o počtu členů volební komise

Podle  zákona č.247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů, ve znení pozdějších předpisů.( § 14c písm. c)zákona)   Pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce...
Datum: 2010-03-22 | Autor: petr rous 

Rozpočet na rok 2010

Rozpočet si můžete prohlédnout zde.
Datum: 2009-11-28 | Autor: petr rous 

Záměr Obce 2009

Prodej pozemku par. č. 224/1 v katast. území Slatina u Jevišovic o výměře 1050 m2 ke stavbě rodinného domu. Majitel pozemku si musí vybudovat inženýrské sítě na vlastní náklady.
Datum: 2009-07-24 | Autor: roznovska 

Závěrečný účet 2008

Závěrečný účet si můžete prohlédnout zde.
Datum: 2009-06-13 | Autor: petr rous 

Rozpočet na rok 2009

Rozpočet si můžete prohlédnout zde.
Datum: 2008-12-01 | Autor: petr rous 
<< <
4 5 6 7 8 -9-
> >>