Energetické sdružení obcí

Vytvořeno (upraveno): 2009-12-23
Autor: petr rous

NÁVRH ROZPOČTU

Energetického sdružení obcí jižní Moravy na rok 2009

I. PŘÍJMY

Odpa   Popis

0

  Bez ODPA

713 900,00

2119

  Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky

300,00

6310

  Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

2000,00

II. VÝDAJE

6310

  Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

13 000,00

6409

  Ostatní činnosti jinde nezařazené

1 154 400,00

III. FINANCOVÁNÍ

      0

  Změna stavu krátk. prostředlů na bank. účtech

451 200,00

 

Návrh rozpočtu Energetického sdružení obcí jižní Moravy na rok 2009 bude projednávat valná hromada Sdružení konaná dne 22. 4. 2009

Razítko a podpis