07.07.2020
Svátek má:
Bohuslava
Bezpečnost
oficiální stránky obce
oficiální stránky obce

Barokní zámeček

Vytvořeno (upraveno): 2019-08-05
Autor: Leona Plíšková

Původní budova z r. 1602 má zachované arkády s křížovou klenbou, bohatě zdobenou. Pro svou architektonickou hodnotu patří mezi chrá­něné památky. Bývalý majitel, JZD Vítězný únor, budovu uvnitř opravilo pod vedením památkového úřadu. V zámečku byla zřízena družstevní kuchyň a jídelna. Výměna střechy a oprava ohroženého zdiva měla být provedena po výstavbě administrativní budovy JZD v Běhařovicích. Pro politické změny a změny majitelů však už po r. 1990 k opravě nedošlo. Po roce 1995 se majitelem stalo Agrodružstvo Jevišovice. Materiál připravený k opravě odvezlo a budova chátrala,hrozilo jí zničení. V roce 2002 zámeček od družstva odkoupila rodina Pavlovských, která jej postupně rekonstruuje.

Od roku 2009 spodní patro a sklepní prostory slouží jako výstavní galerie pro prezentaci výtvarného umění. Sklepní prostory slouží jako výstavní galerie skla, spodní patro zámečku pak jako prodejní galerie uměleckých děl.


Protější budova zámečku, původně také barokní, byla poprvé přestavěna v r. 1843 jedním z hrabat z Daunu. V části přízemí byly stáje, úřadovna a sýpka. Původně byly obě budovy zámečku propojeny ochozem, který byl připevněný na čelní stěně nádvoří, kde byly stáje a kovárna. V 50. letech 20. století byla budova na levé straně nádvoří znovu přestavěna na kulturní dům se dvěma tanečními sály. V přízemí byla vybudována garáž pro autobus a původně i obecní prádelna. Dvě místnosti v přízemí se zdobenou křížovou klenbou slouží jako kanceláře obecního úřadu. Traduje se, že zde kdysi byl ženský klášter. Písemně však to nikde není doloženo. Snad se sem na nějakou dobu uchýlily řádové sestry při zavírání klášterů za císaře Josefa II. Obě budovy zámečku jsou propojeny podzemní chodbou.